فراپخش گلستان

پخش و بسته بندی مواد غذایی در استان گلستان

آدرس : گلستان- گرگان- جاده آق قلا- روبروی پلیس راه

شماره تماس : 5-34529460-017

پست الکترونیکی : info@farapakhsh.com

 qr-code