شرکت فراپخش گلستان در سال ١٣٧۶ با مدیریت بخش خصوصی در شهرستان گرگان تاسیس گردید .

که نماینده انحصاری محصولات شرکت های پارس حیات ، حلوای عقاب ، بیگ بر ، مولتی کافه ، ایستک نوش (ایستک) ، رعنا ( عالیا گلستان) ، کامن ، شفق در استان گلستان است .